LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

400 Kč

430 Kč

470 Kč

Cena ZŠ:

470 Kč

500 Kč

540 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nejprve zavítáme na romantický zámeček Janohrad (alternativě zámek Lednice +90 Kč za žáka). Po prohlídce se přesuneme do Lednice (pěšky nebo autobusem – dle dohody), poplujeme lodí k Minaretu a vystoupíme na Minaret, zpátky půjdeme vycházkou přes unikátní park. Případně možno kombinovat i jiné cíle v LVA (kalkulace).