LEDNICKO – VALTICKÝ AREÁL

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

450 Kč

480 Kč

530 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet do unikátní destinace zapsané na seznamu UNESCO. Prohlédneme si zámek Lednice – Reprezentační sály (alt. romantický zámeček Janohrad – sleva 30 Kč na žáka – nutno dojít pěšky od lednického zámku). Po prohlídce se přesuneme pěšky unikátním parkem k Minaretu a vystoupíme na vyhlídkový ochoz (možno využít jednu cestu k Minaretu lodí +70,- Kč na žáka). Případně možno kombinovat i jiné cíle v Lednicko-valtickém areálu (kalkulace).