BRATISLAVA

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

590 Kč

620 Kč

690 Kč

Celodenní výlet

Cestou do slovenského hlavního města se zastavíme pod Devínem a půjdeme se podívat na soutok Moravy a Dunaje (možnost navštívit hrad Devín +80 Kč na žáka). V Bratislavě zavítáme na Slavín, projdeme si areál Bratislavského hradu (vyhlídky, nádvoří, barokní zahrada), podíváme se do dómu sv. Martina a projdeme si Staré Mesto (Michalská brána, Primaciálny palác, Čumil,…). V případě zájmu možno zajistit plavbu lodí po Dunaji – příplatek 260 Kč/žáka.