VÍDEŇ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

450 Kč

480 Kč

540 Kč

Celodenní výlet

V rakouské metropoli  zavítáme  k zámku Schönbrunn a projdeme se parkem. V centru města projdeme z Maria-Theresien Platz přes hrad Hofburg k chrámu sv. Štěpána  (dle dohody  další pamětihodnosti). Lze  navštívit  i  Přírodovědné muzeum (bez příplatku) nebo Hundertwasserhaus (dle dohody v den konání akce). Návštěvu Vídně zakončíme v zábavním parku Prater.