BUDAPEŠŤ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

920 Kč

1000 Kč

1130 Kč

Celodenní výlet

Poznáme krásy hlavního města Maďarska. Začneme na Gellértově vrchu (Citadela, socha Svobody, výhled na Budu i Pešť). Následuje  Hradní vrch (Matyášův chrám, Rybářská bašta), v Pešti Parlament, Štěpánský chrám, Váciho třída, Velká tržnice. Možná i jízda historickým metrem (jízdenka 40 Kč).