HRAD BOUZOV + MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

560 Kč

590 Kč

640 Kč

Cena ZŠ:

600 Kč

630 Kč

680 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet na romantický hrad známý z mnoha  pohádek. Kromě klasické prohlídky jsou možné prohlídky “Z pohádky do pohádky” – termín bude upřesněn (speciální prohlídky pro děti MŠ a 1.-2.třídy ZŠ – potkají známé pohádkové postavy a zábavnou formou se seznámí s hradem) nebo „Život na středověkém hradě“ – termín bude upřesněn (speciální prohlídky určené pro žáky 3. – 7. tříd základních škol, kromě historie hradu se žáci seznámí i s informacemi o životě na hradě v období středověku – obranný systém, topení, zbraně… – a sami se aktivně zapojí do prohlídky).  Pak navštívíme podzemní prostory  bohatě zdobené krápníky a sintrovými náteky (alt. exkurze do výrobny tvarůžků v Lošticích).