HRAD BOUZOV + MLADEČSKÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

470 Kč

500 Kč

540 Kč

Cena ZŠ:

530 Kč

560 Kč

600 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet  na  romantický  hrad  známý  z mnoha  pohádek. Kromě klasické prohlídky  jsou možné prohlídky “Z pohádky do pohádky” – 18.5. až 22.5. (speciální prohlídky pro děti MŠ a 1.-2.třídy ZŠ – potkají známé pohádkové postavy a zábavnou formou se seznámí s hradem) nebo „Život na středověkém hradě“ – 1.6. až 5.6. (speciální prohlídky určené pro žáky 3. – 7. tříd základních škol, kromě historie hradu se žáci seznámí i s informacemi o životě na hradě v období středověku – obranný systém, topení, zbraně… – a sami se aktivně zapojí do prohlídky).  Pak navštívíme podzemní prostory  bohatě zdobené krápníky a sintrovými náteky (alt. exkurze do výrobny tvarůžků v Lošticích).