ŽIVOT NA VELKÉ MORAVĚ + KOVOZOO STARÉ MĚSTO

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

570 Kč

600 Kč

650 Kč

Celodenní výlet

V archeoskanzenu Modrá  se vrátíme do období Velké Moravy – prohlídka skanzenu, ukázky dobového života, pečení placek,  ukázky  řemesel  atd.  – v termínu 10.6. až 21.6. Dále navštívíme unikátní ZOO  ze železa,  maják  Šrotík,  loď  Naději, letadlo L-610 i vyhlídkovou lávku – možná i projížďka silničním vláčkem po areálu (+50,- Kč) nebo prohlídka kovárny (40 min., +80,- Kč).