PVE DLOUHÉ STRÁNĚ + OLOMOUC

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

570 Kč

600 Kč

650 Kč

Celodenní výlet

Navštívíme unikátní přečerpávací vodní elektrárnu v Jeseníkách. Nejprve shlédneme film, získáme základní informace,  půjdeme do strojovny hluboko pod zemí a nakonec vyjedeme k horní nádrži do 1350 m. Také se zastavíme v historickém centru Olomouce (alternativně za příplatek 100,- Kč možno navštívit Ruční papírnu ve Velkých Losinách).