PVE DLOUHÉ STRÁNĚ + OLOMOUC

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

520 Kč

550 Kč

600 Kč

Celodenní výlet

Navštívíme  unikátní   přečerpávací  vodní  elektrárnu v Jeseníkách.  Nejprve  shlédneme  film, získáme základní  informace,  půjdeme  do strojovny  hluboko pod zemí  a nakonec  vyjedeme  k horní nádrži  do 1350 m. Také se zastavíme v historickém centru Olomouce (alternativně za příplatek 90,- Kč možno navštívit Ruční papírnu ve Velkých Losinách).