HRAD HELFŠTÝN + ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

620 Kč

650 Kč

700 Kč

Celodenní výlet

Návštěva rozsáhlého hradního komplexu v předhůří Beskyd. Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže. Dále se vypravíme na prohlídku unikátního jeskynního systému evropského významu.Možno zavítat i k Hranické propasti.