VESELÍ NAD MORAVOU – HVĚZDÁRNA + BAŤŮV KANÁL

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

540 Kč

570 Kč

620 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nejprve nás čeká návštěva hvězdárny, kde jsou připraveny programy pro děti  všech věkových kategorií. Po přednášce o vesmíru se vydáme k přístavišti a poplujeme lodí Danaj po známé moravské vodní cestě.