HRAD SVOJANOV + MODROTISK OLEŠNICE

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

520 Kč

550 Kč

600 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Dopoledne navštívíme hrad založený již Přemyslem Otakarem  II. na pohraniční stezce mezi Moravou a Čechami. Odpoledne nás čeká Olešnice, kde zavítáme do do jedinečné dílny modrotisku na světě.