ZEMĚRÁJ KOVÁŘOV

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

470 Kč

500 Kč

550 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Vydejme se do jedinečného přírodního zážitkového areálu. Krásu přírody a historie zde můžeme vnímat nejen zrakem a sluchem, ale také se všeho  můžeme dotknout, vše si vyzkoušet a procítit.  Základní program je rozdělen do dvou rámcových částí – první je naučná, v níž se děti hravou formou seznámí se životem našich slovanských předků v raném středověku, s každodenními činnostmi člověka a jeho vlivem na proměny krajiny, s flórou a faunou středního Povltaví. Druhá část programu je převážně herní a zábavní, během níž děti absolvují chůzi bez bot po kilometr dlouhé přírodní stezce naboso, která je doplněná množstvím interaktivních a naučných úkolů zaměřených na poznávání české přírody. Prozkoumají dětskou herní vesničku inspirovanou 19. stoletím, krytou dětskou hernu, rozsáhlé bludiště a využijí další stanoviště, aktivity, hry a hlavolamy rozmístěné po celém areálu. Možno přidat i výukový program (+50 Kč, návrat cca v 16:00) – seznam rádi zašleme e-mailem.