JE TEMELÍN

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

180 Kč

200 Kč

220 Kč

Polodenní výlet

Na exkurzi do naší nejznámější jaderné elektrárny odhalíme tajemství štěpení atomového jádra. Cestou a během interaktivní prohlídky se zamyslíme nad principy  trvale  udržitelného rozvoje a alternativními energetickými zdroji.