TÝN NAD VLTAVOU – PŘÍRODOVĚDNÉ MUZEUM SEMENEC

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

270 Kč

290 Kč

310 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na vrchu Semenec je možno navštívit  stanici, která se zabývá poznáním přírody. Pro školy je připraveno několik různých  programů  dle věku dětí –  zašleme poštou či e-mailem. Půjdeme i na nejmenší rozhlednu v ČR.  Lze také navštívit i muzeum v Týně nad Vltavou s expozicí Svět loutek (+40,- Kč).