PÍSEK – ZEMSKÝ HŘEBČINEC + PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

440 Kč

470 Kč

520 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nejprve navštívíme Zemský hřebčinec,  kde nás čeká prohlídka historického areálu i stájí. Rozměrná akvária s živými rybami našich řek a rybníků, expozici Zlato v Pootaví a další uvidíme v Prácheňském muzeu. Projdeme se i centrem města (most, Alšovo nám.,…).