KROKODÝLÍ ZOO

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

350 Kč

380 Kč

420 Kč

Cena ZŠ:

370 Kč

400 Kč

440 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V unikátní ZOO v Protivíně nás čeká Cesta do pravěku aneb Pravěká ZOO – uvidíme zástupce všech druhů krokodýlů, expozici mláďat, inkubátor s vajíčky, expozici jedovatých hadů, doprovodnou expozici ”pravěkých zvířat”, doprovodnou expozici zoologického muzea – osteologické preparáty ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a dozvíme se zajímavé informace o průběhu záchranných programů na kriticky ohrožené druhy krokodýlů.