STATEK NETĚCHOVICE

Pro školy v okolí města: ČESKÉ BUDĚJOVICE

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

430 Kč

450 Kč

480 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích nabízí pro školy výukové programy (Mléko, Obilí, Ovčí vlna, Život hospodářských zvířat, Od koně po traktor, Život v sadu, Dobrý hospodář=Živá půda), při nichž si děti mohou samy všechno vyzkoušet a zažít tak zemědělství na vlastní kůži. Krom toho je čeká spousta zábavy v interaktivních expozicích, traktory na dvorku, agrohopsárium s balíky sena a slámy anebo zvířátka na minifarmě (vstup ke zvířátkům do ohrad +30 Kč/žáka). Dále je možnost opékání buřtů (buřty, chléb, hořčici i kečup zařídíme), případně zajištění párků v rohlíku – příplatek 50 Kč/žáka.