KOMEDIANTI NA KÁŘE – HRAD VEVEŘÍ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

500 Kč

520 Kč

550 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na hradě Veveří probíhá  od 2.6. do 18.6. program, kde bude možné vyzkoušet si různá středověká řemesla  (např.  ražba mincí)  a  výtvarnou  dílnu,  vidět repliky chladných zbraní, výstavu loutek a pohádkové představení.

Celá akce je situována do části hradu nazvané „Přihrádek“, což je hradbami uzavřený prostor, ve kterém se děti mohou libovolně pohybovat a vyzkoušet všechny nabízené aktivity. Zde se také v připraveném zastřešeném amfiteátru odehraje divadelní představení Furiantská pohádka. Po Vašem příjezdu proběhne v tomto prostoru s pomocí hradního bubeníka seznámení s programem, děti se pak už sami budou pohybovat po jednotlivých stanovištích.

V ceně je prohlídka hradu s průvodcem (nebo výstava České korunovační klenoty/Osudy 22 korunovaných panovníků), využití výtvarné dílny, ražba mince, prohlídku zbrojnice, výstavu loutek a žonglérskou dílnu. Při práci pak mohou sledovat další řemeslníky. Za malý poplatek si pak budou moci navíc vyzkoušet střelbu z kuše nebo hodit vrhací sekerou.