TEREZÍN (+ ŘÍP NEBO LIDICE)

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

720 Kč

770 Kč

850 Kč

Celodenní výlet

Exkurze  do Malé pevnosti,  která je především spojována s hrůzami nacistického teroru.  Projdeme si také Národní hřbitov,  půjdeme  do Muzea Ghetta i do Krematoria. Lze zavítat i na horu Říp (+ 50,- Kč-rotunda sv. Jiří) nebo tematicky navštívit Památník Lidice (+ 100,- Kč).