PAMÁTNÍK LEŽÁKY + MUZEUM SVRATKA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Poznáme tragický osud  osady Ležáky,  která  se stala v  roce  1942  úkrytem  parašutistů  skupiny  Silver  A  s  radiostanicí  Libuše.  Dále  zavítáme  do  Muzea ve Svratce, kde se vrátíme do 1.republiky či prodejny Jednoty 70.let (alternativně možno navštívit hlinecký pivovar Rychtář).