SKLÁRNA KARLOV + ZELENÁ HORA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V Karlově zavítáme do sklárny, kde si budeme povídat o  výrobě skla a také  shlédneme práci sklářů – možno přidat malování na sklo (+120 Kč) nebo na skleničku (+190 Kč). Dále v nedalekém  Žďáru nad Sázavou navštívíme církevní areál na Zelené Hoře – možná prohlídka Santiniho kostela (+ 80,-) nebo procházka po naučné stezce.