VESELÝ KOPEC

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

350 Kč

380 Kč

430 Kč

Cena ZŠ:

370 Kč

400 Kč

450 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Navštívíme  skanzen,  kde jsou  zemědělské  usedlosti,  drobné vesnické stavby (špýchary, haltýře atd.),  ale i  technické  památky  na vodní pohon, volně rozptýleny v původním krajinném prostředí. Expozice přinášejí svědectví o životě drobných rolníků.

V roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaření drobných zemědělců datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Součástí prohlídky jsou i jedinečné technické památky na vodní pohon.