HRAD LIPNICE NAD SÁZAVOU

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

320 Kč

340 Kč

370 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Výlet do městečka, kde si prohlédneme lipnický hrad  založený  na počátku 14. století  mocným rodem pánů  z Lichtemburka. Hrad se nachází v blízkosti historické stezky směřující  z Moravy do Čech a který patří k největším gotickým hradům v ČR. Možno přidat i Památník Jaroslava Haška nebo se vypravit k lomům se sochařskou výzdobou (ucho, oko).