HUKVALDY – HRAD + TROPIC

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

400 Kč

430 Kč

480 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

V Hukvaldech zavítáme do největší hradní zříceniny na Moravě, která má stále dochovaných 800 metrů  hradební zdi  s  několika bastiony. Dále zavítáme do expozice exotických rostlin a zvířat. Projdeme také oboru, kde čerpal inspiraci Leoš Janáček.