LIPNÍK NAD BEČVOU + ZBRAŠOVSKÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Cena ZŠ:

380 Kč

400 Kč

430 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Během  1-2 hodinové  prohlídky  města  mj. navštívíme  městskou zvonici (uvidíme zvony Michala, Jakuba, Barborku),  půjdeme do synagogy,  na starý židovský hřbitov,do zámeckého parku i na jedinečnou střešní zahradu. Pak zavítáme do nedalekých aragonitových jeskyní.