LIPNÍK NAD BEČVOU + ZBRAŠOVSKÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

420 Kč

450 Kč

500 Kč

Prodloužený polodenní výlet

Během 1-2 hodinové  prohlídky města mj. navštívíme městskou zvonici (uvidíme zvony Michala, Jakuba, Barborku), půjdeme do synagogy, na starý židovský hřbitov,do zámeckého parku i na jedinečnou střešní zahradu. Pak zavítáme do nedalekých aragonitových jeskyní.