ZÁMEK LINHARTOVY + JEŽNÍK

Pro školy v okolí města: OSTRAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

330 Kč

350 Kč

380 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nejprve se podíváme na zámek nedaleko Krnova, kde  nás čeká spousta zajímavých expozic. Nedaleko Krnova pak ještě vystoupáme na rozhlednu  Ježník, odkud se nám naskytne pohled do Polska, na Praděd,…