VELKÉ LOSINY + DLOUHÉ STRÁNĚ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

500 Kč

530 Kč

570 Kč

Celodenní výlet

Zavítáme   společně   na  renesanční  zámek   neblaze  proslulý  krvavými  procesy  s  čarodějnicemi nebo do známé Ruční papírny – výběr dle dohody. Dále si  prohlédneme  unikátní  přečerpávací vodní elektrárnu v Jeseníkách.  Shlédneme film,  půjdeme do strojovny a vyjedeme k horní nádrži v nadmořské výšce 1350 m.