ŽIVÁ VODA MODRÁ + HRAD BUCHLOV

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

470 Kč

500 Kč

550 Kč

Cena ZŠ:

500 Kč

530 Kč

580 Kč

Celodenní výlet

MŠ, ZŠ

Nejprve zavítáme na středověký hrad na vrcholcích Chřibů – trasa Procházka starým hradem nebo S pastelkami po hradu (do 4.třídy). Poté se vydáme ke kapli sv. Barbory.  Zbytek dne strávíme v Modré, kde se nacházejí velmi zajímavé expozice mj. s podvodním tunelem. Možnost koupání.