HELFŠTÝN + ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

350 Kč

370 Kč

400 Kč

Cena ZŠ:

380 Kč

400 Kč

430 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Návštěva rozsáhlého hradního komplexu v předhůří Beskyd. Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže. Dále se vypravíme na prohlídku unikátního jeskynního systému evropského významu.