HELFŠTÝN + ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

460 Kč

490 Kč

530 Kč

Cena ZŠ:

530 Kč

560 Kč

600 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Návštěva rozsáhlého hradního komplexu v předhůří Beskyd. Uvidíme mincovnu, kovářskou expozici a podíváme se na okolí z vyhlídkové věže. Dále se vypravíme na prohlídku unikátního jeskynního systému evropského významu.Možno zavítat i k Hranické propasti.