RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

330 Kč

360 Kč

400 Kč

Cena ZŠ:

350 Kč

380 Kč

420 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Exkurze  do  papírny   ve  Velkých  Losinách  fungující  nepřetržitě  už od konce  16. století.   Prohlédneme si  prostředí  fungující  manufaktury – základní prohlídkový okruh je veden nejatraktivnějšími částmi objektu a součástí  je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru.