PŘEROV – ARCHEOLOGIE V KOSTCE

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

230 Kč

250 Kč

280 Kč

Polodenní výlet

Výlet do Přerova, kde navštívíme Malé školní muzeum mj. s rekonstrukcí obydlí lovců mamutů. Popovídáme si o pravěku a archeologii. Pak půjdeme naučnou stezkou lovců mamutů v Předmostí do Památníku lovců mamutů. Výlet možný pouze ve čtvrtky.