ZÁMEK KAČINA – DIVADLO MRAK

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

390 Kč

420 Kč

470 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na zámku Kačina v termínech 8.6. až 18.6.2020 probíhá oblíbená akce divadla Mrak – prohlídka zámeckých komnat, výstava divadelních kostýmů, výstava divadelních loutek a kulis, divadelní pohádka, opékání špekáčků.