TŘEBÍČ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

240 Kč

260 Kč

280 Kč

Polodenní výlet

Návštěva města zapsaného na seznam UNESCO. Během výletu nás čeká prohlídka Baziliky sv. Prokopa, projdeme si  staré židovské město a  je možná i prohlídka synagogy (+40 Kč za žáka).  Alternativně lze zavítat do interaktivní expozice Cesty časem v Předzámčí (+ 50,- Kč).