PAMÁTNÍK LEŽÁKY

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

340 Kč

360 Kč

390 Kč

Polodenní výlet

Poznáme tragický osud osady Ležáky, která se stala v roce 1942 úkrytem parašutistů skupiny Silver A s radiostanicí Libuše. Případně možno navštívit muzeum ve Svratce, kde se vrátíme do 1.republiky či prodejny Jednoty 70.let (+40 Kč).