HUSITSKÉ MUZEUM TÁBOR

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

380 Kč

410 Kč

450 Kč

Polodenní výlet

Výlet do starobylého města založeného Husity v 1. pol. 15. století během revolučních bouří. Navštívíme Husitské muzeum se zajímavou  expozicí Husité, prozkoumáme středověké podzemní chodby pod Žižkovým náměstím a možno navštívit i Gotický sál. V Táboře je případně možno navštívit i Bechyňskou bránu, Čokomuzeum, Muzeum Lega nebo nedaleko ZOO Větrovy či Chýnovskou jeskyni.