KUTNÁ HORA

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

550 Kč

580 Kč

630 Kč

Polodenní výlet

V královském horní městě se těžilo stříbro i razily mince. Podíváme se k chrámu sv. Barbory, na Hrádku během prohlídky sestoupíme do štol v tradičním hornickém oblečení – perkytli (od 4. třídy výše). Uvidíme Kamennou kašnu, Kamenný dům a navštívíme také Kostnici v Sedleci . V případě zájmu možno přidat Vlašský dvůr – Královský palác, Mincovna, ražba – kalkulace.