SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

450 Kč

480 Kč

510 Kč

Polodenní výlet

Podíváme se na bojiště,  kde slavil triumf před více než 200 lety císař Napoleon. Podíváme se na kopce Žuráň a Santon a v Památníku Mohyla míru  navštívíme multimediální expozici a kapli.  Dále na nás bude čekat napoleonský voják (výklad vč. výstřelu).