MODRÁ – ARCHEOSKANZEN + VELEHRAD

Pro školy v okolí města: OLOMOUC

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

400 Kč

430 Kč

470 Kč

Cena ZŠ:

410 Kč

440 Kč

480 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin – představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech.

Prohlídka s průvodcem trvá cca 1,5 hodiny. Případně v termínu 10.6.-21.6. probíhá tradiční akce Týdny na Velké Moravě – rozšířená prohlídka s ukázkami řemesel, pečení placek, škola písma a další (podrobný program zašleme na vyžádání) – navýšení ceny o 80 Kč/žáka. Nebo je možno za příplatek 30 Kč/žáka přidat k prohlídce ukázky řemesel – dle dohody v jakémkoliv termínu.

Dále se podíváme na repliku kostela sv. Jana a půjdeme vycházkou na Velehrad a nahlédneme do baziliky sv. Cyrila a Metoděje). Příp. lze také kombinovat s vedlejším Archeoskanzenem Modrá (+ 80,- Kč) jako alternativou k Velehradu.