HRAD BÍTOV

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

370 Kč

400 Kč

450 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Gotický hrad byl založen v 11. století na místě velkomoravského hradiště, aby společně s dalšími chránil jižní hranici přemyslovského státu. Během následujících století byl několikrát zásadně přestavěn a rozšířen. Poslední novogotická úprava proběhla v letech 1811-63.
Během prohlídky spatříme hodnotné novogotické iluzivní malby sálů a salonků, množství dobového nábytku, zoologickou sbírku tuzemských i cizokrajných zvířat nebo sbírku zbraní, hladomornu a mučírnu. Zajímavostí je největší sbírka vycpaných psů na světě, kterou nashromáždil poslední majitel hradu – baron Jiří Haas z Hasenfelsu.