CENTRUM EDEN – BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ, ZŠ:

470 Kč

500 Kč

550 Kč

Polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Na Vysočině nalezneme ekologické centrum,  které je rájem interaktivní zábavy a poznání. Cílem je zprostředkovat dětem zážitek, který je bude motivovat k zájmu o přírodu a historii.  Náplň okruhů je volena vždy individuálně podle věkové katergorie žáků a dle Rámcového vzdělávací programu (motto: řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a možná si vzpomenu, zapoj mě a já porozumím). Prohlédneme si Horáckou vesnici, Panské stavení a další.

Možno přidat dílničku (cca 30 minut, +30 Kč/žáka).