BRATISLAVA

Pro školy v okolí města: BRNO

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena ZŠ:

500 Kč

540 Kč

600 Kč

Polodenní výlet

V Bratislavě zavítáme na Slavín, projdeme si areál Bratislavského hradu (vyhlídky, nádvoří, barokní zahrada), podíváme se do dómu sv. Martina a projdeme si Staré Mesto (Michalská brána, Primaciálny palác, Čumil,…). Ve Starém Meste se nachází adventní trhy, možno rozchod v některém z nákupních center.