ZEMĚ KELTŮ

Pro školy v okolí města: JIHLAVA

Počet dětí:

45 a více

40 až 44

35 až 39

Cena MŠ:

550 Kč

580 Kč

630 Kč

Cena ZŠ:

570 Kč

600 Kč

650 Kč

Prodloužený polodenní výlet

MŠ, ZŠ

Země Keltů se nachází v Železných horách v Nasavrkách. Je to místo s krásnou krajinou a historií, která pamatuje keltské osídlení. Středobodem Země Keltů je keltský skanzen – ten nabízí různé programy:

 • A) hodinový program Poznej Kelty sestávající z komentované prohlídky skanzenu – polodenní výlet (návrat cca 12:30) – sleva 110 Kč/žáka – možno přidat rozhlednu Boika.
 • B) dvouhodinový program Keltem hravě sestávající z komentované prohlídky a herně-sportovních
  aktivit (lukostřelba a boj měkčenými zbraněmi). – polodenní výlet (návrat cca 13:00) – sleva 70 Kč/Kč za žáka – – možno přidat rozhlednu Boika.
 • C) tříhodinový program Dotkni se pravěku sestávající z komentované prohlídky skanzenu,
  modulu Dotkni se pravěku a řemeslného modulu Cesta kovů. Možno přidat rozhlednu Boika.
 • D) čtyřhodinový program Keltská řemesla – prohlídka, herně-sportovní aktivity (lukostřelba
  a boj měkčenými zbraněmi) a 2 moduly (Keltská kuchyně, Cesta kovů, Přežití v
  pravěku, Hrnčířství a keramika, Textil a odívání nebo Dotkni se pravěku). Příplatek 60 Kč/žáka. Možno přidat rozhlednu Boika.
 • E) Pro mateřské školy nabízíme speciální 2-3 hodinový program Pravěk všemi
  smysly, který se skládá z hravé prohlídky skanzenu, návštěvy a krmení našich zvířátek a
  modulu Pravěk všemi smysly.